Stockholm, Sverige Jorden, Stockholm,
Sverige jorden.

 

Lyssna ni som försöker leda världen. Nu har ni chansen, att göra historia. Jag funderar på det

faktum, att vi kan ända på  den trend, som råder just nu. Den trend som nu råder, är att

det är okej att hugga ner träd, för att få mark att försörja sina barn, och sin familj. 

 

Vi måste plantera träd, på de ställen där det  tidigare växt träd. Vi måste ändra på trenden,

som nu råder. Vi måste rädda vår värld, vi måste rädda vår värld, för vi älskar den så! Det kanske
går, om vi  försöker. Vad vore mer nödvändigt än att ge människan en framtid! Hur ska vi göra
då? Nu står vi, så vitt jag förstått, inför en av våra stora frågor. Hur ska vi stoppa pandemin?
När det är klart, det syns nya tider, bilan har lyfts bort ur sin skåra, och människan kan ha en
tid till.

 

Sätt nu inte framtiden i vrångstrupen, vad kan vara mer nödvändigt, än att ge människan

en framtid. Vad kan vara mer rätt, än detta? MItt nu under en av våra största kriser,  ställer

jag denna fråga,  nu under en pandemi, kanske skapat av människa. Finns det något mer viktigt

än att ställa en fråga? Borde vi inte plantera tre till fem nya träd, för varje som fälls? Borde

det ändå inte finnas en vädjande resolution om att vi borde plantera tre till fem nya träd,

för varje som fälls? Hör ni  rätt? Läser ni rätt? Förstår ni rätt? Visst, ni läser rätt.

 

Borde vi inte plantera tre till fem nya träd, för varje som fälls? Förstår ni att detta borde

vara en resolution i FN, om bara möjligt. Drömma kan man. Nu ska vi drömma. Vi ska

förverkliga den här resolutionen. Eller ändå ska jag skriva och publicera här på min blogg. 

 

 Det är inte bara en lockande tanke. Det vore inte  bara lockande. Det är nödvändigt. Det

förstår nog till och med ni. Stockholm, Sverige. Lyssna ni som försöker leda världen. Nu har ni

chansen, att göra historia. Jag funderar på detfaktum, att vi kan ända på den trend, som råder

just nu. Vi måste plantera träd, på de ställen där det tidigare växt träd. Vi måste ändra på

trenden, som nu råder. Vi måste rädda vår värld, vi måste rädda vår värld, för vi älskar

den så!

 

/ Robert Naverstam.