Dr Halkan

 

Vad kan man säga, om drhalkan och stockholmartform, mina två seriesiter? Jo, de är födda ur en beundran, till tidningen Mad, förr om åren! Jag är född på 1950 talet, och då var tidningen Mad, som mig veterligt är nedlagd, gigantiskt jättestor och kult. I den var det en av serierna, X och y hette den tror jag. Den utspelade sig, när x och y krigade mot varandra. Det var en handgriplig syn på människans sätt att förhålla sig till varandra, att vi bråkar med vapen, nävar och allt som står till buds, är jag rädd för att jag måste säga. Det var en handgriplig syn på människans sätt att vara gentemot varandra, där X och Y krigar mot varandra, och de ger sig på varandra med varje till buds stående medel. Det var en serie, där det var en tävlan att vara så djävlig som möjligt mot den andra parten. De gav sig på varandra, i en ständig tävlan i att vara så djävlig mot den andra som möjligt. Just de sidorna i X och Y, har jag inte med just i mina serier. Men det  var kul att se den, trotts att jag ju själv då var jätteliten.

 

banner

Build you empire!

banner (2)

Hampers.com

banner-stor (2)

Beyond Retro

banner

Build you empire!

banner (2)

Hampers.com

banner-stor (2)

Beyond Retro

 • We2019_25
 • halkan1001
 • halkan1004
 • halkan1006
 • halkan1007
 • halkan2017_2100
 • halkan2019_10_16
 • halkan2019_21
 • halkan2019_4
 • halkan2019_5_1
 • halkan2019_5_2
 • halkan2019_8_12
 • halkan2020_18
 • halkan2020_2
 • halkan2020_4
 • halkan2020_7
 • halkan772
 • halkan774
 • halkan775
 • halkan776
 • halkan780
 • halkan782
 • halkan783
 • halkan785
 • halkan786
 • halkan787
 • halkan788
 • halkan789
 • halkan791
 • halkan794
 • halkan796
 • halkan797
 • halkan798
 • halkan799
 • halkan800
 • halkan801
 • halkan802
 • halkan803
 • halkan804
 • halkan805
 • halkan807
 • halkan808
 • halkan809
 • halkan810
 • halkan813
 • halkan814
 • halkan815
 • halkan817
 • halkan818
 • halkan819
 • halkan820
 • halkan821
 • halkan822
 • halkan823
 • halkan824
 • halkan825
 • halkan826
 • halkan827
 • halkan828
 • halkan829
 • halkan830
 • halkan831
 • halkan832
 • halkan833
 • halkan834
 • halkan835
 • halkan836
 • halkan837
 • halkan838
 • halkan839
 • halkan840
 • halkan841
 • halkan842
 • halkan843
 • halkan844
 • halkan845
 • halkan846
 • halkan849
 • halkan850
 • halkan851
 • halkan852
 • halkan853
 • halkan854
 • halkan855
 • halkan856
 • halkan857
 • halkan858
 • halkan859
 • halkan860
 • halkan861
 • halkan862
 • halkan863
 • halkan865
 • halkan866
 • halkan867
 • halkan869
 • halkan870
 • halkan872
 • halkan873
 • halkan874
 • halkan875
 • halkan876
 • halkan877
 • halkan878
 • halkan879
 • halkan880
 • halkan881
 • halkan882
 • halkan883
 • halkan885
 • halkan886
 • halkan887
 • halkan888
 • halkan889
 • halkan890
 • halkan891
 • halkan892
 • halkan893
 • halkan894
 • halkan895
 • halkan896
 • halkan897
 • halkan898
 • halkan899
 • halkan900
 • halkan901
 • halkan902
 • halkan903
 • halkan904
 • halkan905
 • halkan906
 • halkan907
 • halkan908
 • halkan909
 • halkan910
 • halkan911
 • halkan913
 • halkan914
 • halkan915
 • halkan916
 • halkan917
 • halkan918
 • halkan919
 • halkan920
 • halkan921
 • halkan922
 • halkan923
 • halkan925
 • halkan926
 • halkan927
 • halkan928
 • halkan929
 • halkan930
 • halkan931
 • halkan932
 • halkan933
 • halkan934
 • halkan935
 • halkan936
 • halkan937
 • halkan938
 • halkan939
 • halkan940
 • halkan941
 • halkan943
 • halkan944
 • halkan945
 • halkan946
 • halkan947
 • halkan948
 • halkan949
 • halkan950
 • halkan951
 • halkan952
 • halkan953
 • halkan954
 • halkan955
 • halkan956
 • halkan957
 • halkan958
 • halkan959
 • halkan960
 • halkan961
 • halkan962
 • halkan963
 • halkan964
 • halkan965
 • halkan966
 • halkan967
 • halkan968
 • halkan969
 • halkan970
 • halkan971
 • halkan972
 • halkan973
 • halkan974
 • halkan975
 • halkan977
 • halkan978
 • halkan979
 • halkan980
 • halkan981
 • halkan982
 • halkan983
 • halkan984
 • halkan985
 • halkan986
 • halkan987
 • halkan989
 • halkan990
 • halkan991
 • halkan992
 • halkan993
 • halkan994
 • halkan995
 • halkan996
 • halkan998
 • halkan999
 • halkan_1500_2018
 • kurt_21